Årsmöte Lilla Harrie Byalag

Lilla Harrie Byagård Idrottshemsvägen 4, Kävlinge, Skåne

Styrelsen prel. bokar årsmöte för Lilla Harrie byalag 2023-02-28 klockan 19:00. Glöm inte att betala medlemsavgiften innan mötet. Årsmötet är endast för medlemmar.