Vad har byalaget uträttat?

Lilla Harrie Byalag etablerades 1992 efter en att Kävlinge kommun planerade att riva idrottshemmet (Idag Byagården). Sedan 1992 har Byalaget förvaltat och renoverat byagården och drivit många viktiga frågor för Lilla Harries utveckling.
Lilla Harrie

2022

Lilla Harrie byalag sponsrar med pengar för att etablera nya vindskydd i furet mellan Örtofta och Lilla Harrie.
Styrelsen bjuder in politiker från de flesta större partierna i Kävlinge kommun för att diskutera verkstadstomt och förskola. Ett besök med stor uppslutning och många löften från våra förtroendevalda politiker. 

2020

Parkettgolvet i stora salen är slipat och lackat

2018

 Renovering av entrén/kapprummet och förbättring av tillgängligheten 

2017

Hela cykelvägen mellan Örtofta station och Lilla Harrie asfalteras efter förslag från Lilla Harrie Byalag

2016

Installation av belysning mellan Örtofta station och Lilla Harrie Fibergruppen färdigställer fiber till Lilla Harrie efter ett omfattande engagemang från Lilla Harrie Byalag

2015

Omfattande renovering av Byagårdens kök till modern standard med flera ugnar, kylar, kaffekokar etc

2014

Byalaget föreslår ny belysning vid miljöstationen vilket också installeras

2013

Renovering av lekplatsen i Byn efter kravställan från Byalaget Återvinningsstationen är åter i Lilla Harrie efter en skrivelse från Byalaget till Kommun och ansvariga

2012

Omfattande namninsamling i byn med syftet att ringa verkstadsområdet överlämnad till Kävlinge kommun.

2012

Nya fotbollsmål doneras till Lilla Harrie efter att byalaget gör en förfrågan till banken i Kävlinge

1995

Tecknat avtal med Kävlinge församling som hyresgäst och som även arrangerar aktiviteter på Byagården för boende i byn och runt byn

1992

Pressmeddelande vintern 1992 efter bildandet av byalaget Under hösten 1992 framkom förslag att Idrottshemmet i Lilla Harrie skulle rivas. Kävlinge kommun måste, som alla andra, spara pengar. Mot detta uppstod i Lilla Harrie en stark opinion, eftersom idrottshemmet hade uppförts år 1941 genom privata initiativ och senare skänkts till dåvarande Harrie kommun. Protestaktionen leddes av Ann-Margreth Jakobsson och Ingegerd Gyllensten. Den sistnämnda gick runt med en protestlista som fick hundratalet namnunderskrifter till protest mot rivningen av Idrottshemmet.  Efter kontakt med Kävlinge kommun stoppades rivningsplanerna och invånarna i Lilla Harrie fick erbjudandet att själva ta över driften av idrottshemmet och därmed även driftskostnaderna.  1992-09-07 hölls ett allmänt möte där invånarna i Lilla Harrie beslöt att bilda LILLA HARRIE BYALAG , som en ideellförening, med ändamålet att främja medlemmarnas intresse av god service i Lilla Harrie. En interimsstyrelse valdes bestående av ordf Henriksson, Ledamot Andersson och ledamot Gyllensten. Efter förhandling med kommunen upprättades ett nyttjanderättsavtal och byalaget tog över driften idrottshemmet 1992-12-01. Lilla Harrie har kvar sin samlingslokal numera omdöpt till Lilla Harrie Byagård.  Byagården användes för olika aktiviteter och kan även hyras för olika sammankomster som kräver en stor lokal. Byagården har plats för 75 personer och har fått installerat en modern helautomatisk kaffebryggare och kommer även att få installerat en diskmaskin av resturangsmodell.  Lokalerna har renoverats genom stora arbetsinsatser av medlemmar i byalaget samt med positivt stöd från Kävlinge kommun. Även företagen i orten har ställt upp som sponsorer av verksamheten. Men rom byggdes inte på en dag. I tur att renovera står ett rum för bordtennis, ett rum för biljard, samt en avdelning för bastubad.  1992-10-28 hölls ett konstituerande sammanträde varvid styrelsen fick följande sammansättning ordf Henriksson, V. ordf Mårtensson, sekr Gyllensten, Kassör Mårtensson samt ledamot Andersson.