Vad gör vi?

Lilla Harrie byalag tillvaratar medlemmarnas intressen av trivsel och gemenskap inom Lilla Harrie by med omnejd. Driver en samlingslokal som kan uthyras i första hand till byalagets medlemmar, men även till verksamheter. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Medlem i byalaget kan den bli som bor i Lilla Harrie by med omnejd. Även den som tidigare haft anknytning till Lilla Harrie kan beviljas medlemskap.

Representerar vår by

Byalaget driver frågor hos kommunen och företag som är viktiga för byn

Driver vår föreningslokal

Vi ser till att byagården är fräsch med fungerande utrustning samt administrerar bokningar

Gemensamma tillställningar

Olika arbetsgrupper ordnar gemensamma aktiviteter i eller utanför byagården

Styrelsen 2024

Sammy Johannesson, Ordförande

Joakim Munther, Kassör
Tim Strömberg, Sekreterare
Linnea Näsman, Ledamot
Tobias Persson, Ledamot

Mats Olsson, Suppleant
Magnus Bagewitz, Suppleant
Joakim Grimsland, Suppleant
Dennis Olofsson, Suppleant
Eric Sundhall, Suppleant

Revisorer

Mia Larsson, Ordinarie
Kerstin Johansson, Ordinarie

Valberedning

Vakant
Vakant