Vad gör vi?

Lilla Harrie byalag tillvaratar medlemmarnas intressen av trivsel och gemenskap inom Lilla Harrie by med omnejd.

Driver en samlingslokal som kan uthyras i första hand till byalagets medlemmar, men även till verksamheter.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Medlem i byalaget kan den bli som bor i Lilla Harrie by med omnejd. Även den som tidigare haft anknytning till Lilla Harrie kan beviljas medlemskap.

Representerar vår by

Byalaget driver frågor hos kommunen och företag som är viktiga för byn

Driver vår föreningslokal

Vi ser till att byagården är fräsch med fungerande utrustning samt administrerar bokningar

Gemensamma tillställninga

Olika arbetsgrupper ordnar gemensamma aktiviteter i eller utanför byagården

Organisation

Sammy Johannesson, Ordförande
Joakim Pålsson, Kassör
Tim Strömberg, Sekreterare
Ann-Margreth Jakobsson, Ledamot
Tobias Persson, Ledamot
Sebastian Petersen, Suppleant
Mats Olsson, Suppleant
Magnus Bagewitz, Suppleant
Adam Hartsner, Suppleant
Alice Söe, Suppleant

Revisorer

Susanne Gustavsson, ordinarie
(Visas ej på hemsidan), ordinarie
Elsa Andersson, Suppleant