Bli medlem

Vi välkomnar fler medlemmar till byalaget!

Medlem i byalaget kan den bli som bor i Lilla Harrie med omnejd, eller som tidigare haft anknytning till Lilla Harrie.

Representerar vår by

Byalaget driver frågor hos kommunen och företag som är viktiga för byn

Driver vår föreningslokal

Vi ser till att byagården är fräsch med fungerande utrustning samt administrerar bokningar

Gemensamma tillställninga

Olika arbetsgrupper ordnar gemensamma aktiviteter i eller utanför byagården

Hur blir jag medlem?

Betala med överföring eller Swish. Medlemsavgiften är för närvarande 300kr per år (från 2023) per hushåll. Medlemsavgiften och andra intäkter till föreningen används för att driva och underhålla byagården, utföra aktiviteter för medlemmarna och olika insatser som styrelsen utför. Styrelsen avlönas inte och arbetar ideellt.
SWISH
Betala 300 kr till 1233445475
Märk betalning med namn och adress
BANKGIRO
Betala 300 kr till 352-9401
Märk betalning med namn och adress