Stig utanför skogen

Lilla Harrie Byalag har lämnat in ett antal synpunkter på höghastighetsbanan som bland annat övervägs att passera igenom våra vina naturområden. Om du är nyfiken på innehållet kan du ladda ner och läsa hela materialet i sin helhet nedan.

Länk till hela materialet

Byalaget kräver att Trafikverket inför den fortsatta utredningen av höghastighetsbanan beaktar följande:
• Avfärdar helt sträcka 5 i nedanstående karta.
• Placerar järnvägen enligt sträcka 1.
• Tydliggör hänsynstagandet till det nationella programmet för att rädda asken och de för
ändamålet gps-märkta träd som återfinns utmed ådalen.
• Utreder och tydliggör hur jordbrukets resiliens påverkas vid olika dragningar.
• Besöker Kävlingeåns dalgång och Lilla Harrie för att förstå naturen, utmaningarna och
rekreationsvärdet.
• Presenterar i samråd 4 hur dalgången skall passeras med mer detaljer och vilka olika
byggnadsmetoder som kan användas.
• Illustrerar påverkan med en viadukt på Kävlingeåns dalgång.
• Utreder och beskriver bullerpåverkanskonsekvenserna för hela järnvägen i Kävlingeån dalgång
för människor och djurliv
• Beskriver tydligare bullret som skapas från strömavtagaren så att det är enklare att förstå för
människor som inte jobbar med järnväg och dess konsekvenser i längd, riktning och bullernivå
för boende runt järnvägen.
• Det saknas tydlig och enkel information i utredningsmaterial om hur Trafikverkets fyrstegprincip
har införlivats i detta arbete. Lilla Harrie Byalag kräver att detta redovisas på ett enkelt sätt.
• Utreder tydligare de föreslagna sträckorna i förhållande till antalet människor i småbyarna där
tåget kommer passera i mycket hög fart.
• Beaktar och går tillbaka till äldre utredningar gällande passage av Kävlingeåns dalgång som
utförts av olika myndigheter när järnvägar tidigare har utretts.
• Detaljstuderar kulturarvet för bland annat slaget vid Lund och de många gamla kvarnar som finns
i de olika sträckningarna kring Lilla Harrie.

Tags:

Inga kommentarer ännu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *